INFORMACE O ČLENSTVÍ V KČT KOPŘIVNICE

pro rok 2022

Typ členství Cena
Junior do 25 let 230 Kč
Senior od 61 let 230 Kč
Zdravotně postižený 230 Kč
Dospělý 320 Kč
Rodina 600 Kč

Platba bezhotovostně na účet 225909610 / 0600

Při platbě prosím VŽDY uvádějte v poznámce za koho platíte. Jako variabilní symbol uveďte vaše členské číslo, které najdete na Vaší členské průkazce.